Bizon autoservis Dasný – České Budějovice

Rychlé objednání do servisu online

5 minut jízdy z Českých Budějovic

Moderní autodílna s profi vybavením

Jak do Bizona?

Jak vypadá autodílna

Autodílna je specializovaný dílenský provozní prostor, kde se provádí opravy, údržba a servisování automobilů. Prostor autodílny je rozčleněn na pracovní, servisní, zákaznickou a zaměstnaneckou zónu. Autodílna je vybavena nářadím a zařízením, určeným k servisování automobilů. V autodílně je prováděna údržba vozidel, jako jsou pravidelné i nepravidelné kontrolní prohlídky, výměna motorového oleje nebo výměna filtrů apod. V autodílně jsou také prováděny opravy mechanických, elektronických, elektrických, karosářských a jiných částí automobilu. Provoz oprav a údržby automobilů v prostoru autodílny zajišťuje autoservis nebo autoopravna prostřednictvím odborného personálu. 

Členění prostoru autodílny

Autodílna je pomyslně rozdělena do 4 zón odlišených jejich účelem, přičemž autoservis nebo autoopravna jakožto provozovatel a poskytovatel služby může, ale nemusí zřizovat nebo využívat všechny dílčí prostory jednotlivých zón uvedených níže. 

 1. Pracovní zóna autodílny slouží k provádění opravárenské a servisní činnosti.
 2. Servisní zóna autodílny slouží k provádění doprovodných a podpůrných prací pro opravárenskou a servisní činnost. Jde o skladovací prostory, prostory kanceláří administrativy, parkoviště apod.
 3. Zákaznická zóna autodílny slouží zákazníkům k čerpání opravárenských a servisních služeb provozu. Jde o přijímací kancelář, čekárnu, toaletu apod.
 4. Zaměstnanecká zóna autodílny slouží zaměstnancům provozu k zajištění jejich osobních potřeb v zázemí. Jde o kuchyňku, šatnu, toaletu, sprchu.

Pracovní zóna autodílny

Pracovní zóna autodílny je dílnou v užším slova smyslu, je hlavním prostorem autodílny, ve kterém jsou prováděny úkony údržby a oprav vozidel. Pracovní zóna autodílny je dále rozdělena na jednotlivé pracovní stanice pro automechaniky. Tyto stanice jsou vybaveny zvedacími zařízeními (zdvižemi, zvedáky), která umožňují mechanikům dostat se pod vozidlo a pracovat na různých částech automobilu. Pracovní prostor autodílny dále doplňuje pracovní ponk, úložné prostory pro ruční nářadí, příruční sklad spotřebního materiálu, příruční sklad ochranných pomůcek a stanoviště požární ochrany.

Pracovní stanice automechanika

Pracovní prostor autodílny má různé pracovní stanice, přizpůsobené typu oprav nebo údržby, které je na této pracovní stanici možné automechanikem poskytnout. 

Standardní pracovní stanice automechanika je zařízena pro poskytnutí maximální šíře servisních úkonů. Základní vybavení takové stanice zahrnuje následující vybavení:

 1. zvedací zařízení, 
 2. nářaďový vozík (jinak také basa s nářadím),
 3. diagnostické nástroje a zařízení, které umožňují technikům identifikovat elektronické a mechanické problémy na vozidlech,
 4. rozvod vzduchu pro pneumatické nářadí.

Specializovaná pracovní stanice automechanika je zařízena pro poskytnutí specializovaného servisního úkonu, přičemž pro jeho provedení je zapotřebí vybavení, které nelze přesunovat mezi jednotlivými pracovními stanicemi (jako například odsávačku oleje, plničku klimatizace apod.). Typickým příkladem je pracovní stanice geometrie, která je zařízena speciálním typem zvedacího zařízení a přístrojem pro měření geometrie, který je s touto zdviží zkalibrován. Dalšími příklady specializované pracovní stanice autodílny jsou:

 • stanice se zouvačkou a vyvažovačkou pro služby pneuservisu,
 • stanice pro měření emisí, 
 • stanice s dynamometrem (válcovou zkoušečkou brzd),
 • stanice lakýrnická,
 • stanice karosářská,
 • stanice elektrotechnická aj.

Pracovní ponk automechanika

Pracovní prostor autodílny je vybaven jedním nebo více ponky, které automechanik využívá pro práci na dílčích komponentech vozidla mimo prostor zvedacího zařízení. Pracovní ponk automechanika je zpravidla vybaven svěrákem. V blízkosti pracovního ponku může být autodílna vybavena lisem a mycím boxem.

Úložné prostory pro ruční nářadí automechanika

Pracovní prostor autodílny je vybaven úložnými prostory, kde jsou uloženy nástroje a ruční nářadí, které automechanik nemá uložené v pracovním vozíku u své pracovní stanice. Jde zejména o ty nástroje a nářadí, které nejsou využívány příliš často, nebo jsou sdíleny více automechaniky v autodílně. 

Příruční sklad spotřebního materiálu 

V pracovním prostoru autodílny je vymezen příruční sklad spotřebního materiálu, který je často využíván při servisu vozidel. Uskladněny přímo na dílně jsou třeba provozní kapaliny vozidel, závaží pro vyvažování kol, spojovací materiál aj.

Příruční sklad ochranných pomůcek

V pracovním prostoru autodílny je vymezen příruční sklad ochranných pomůcek pro automechaniky. Jde například o pracovní rukavice, ochranné brýle, respirátory apod.

Stanoviště požární ochrany

V pracovním prostoru autodíly je vymezen prostor pro stanoviště požární ochrany, kde je uložen hasicí přístroj a sorbenty pro uniklé kapaliny.

Servisní zóna autodílny

Servisní zóna autodílny je vedlejším prostorem autodílny, ve kterém jsou prováděny činnosti související s administrací provozu servisu/opravny a nebo ve kterém jsou uskladněny potřeby pro zabezpečení provedení servisních prací. Součástí servisní zóny autodílny jsou také venkovní prostory v okolí autodílny určené k odstavení vozidel.

Administrativní prostory v servisní zóně autodílny

Administrativní prostory autodílny jsou servisním prostorem umožňujícím administrativní a provozní zázemí provozu v autodílně. Zpravidla je zde umístěna kancelář vedení firmy, kancelář oddělení administrativy, kancelář účetního oddělení, kancelář marketingového oddělení, případně konferenční místnost pro pořádání porad nebo obchodních schůzek.

Skladovací prostory v servisní zóně autodílny

Skladovací prostory autodílny jsou servisním prostorem, ve kterém jsou dlouhodobě nebo krátkodobě uskladněny potřeby a materiály pro provádění činností souvisejících s provozem servisu nebo opravny. 

Na rozdíl od příručního skladu, který je přidružený k příslušné pracovní zóně automechanika, který příruční sklad používá, jsou skladovací prostory autodílny využívané celým personálem autodílny.

Pro poskytování služby opravy a údržby aut autodílna používá následující typy skladů, přičemž skladovací prostory autodílny lze stavebně oddělit podle jednotlivých typů. V některých případech (sklad pneumatik, sklad hořlavin, sklad paliv apod.) je nutné sklad stavebně a provozně přizpůsobit legislativním požadavkům a platným technickým normám.

Typy skladovacích prostor autodílny
 • Sklad spotřebního materiálu v autodílně slouží k dlouhodobému skladování materiálu, který je pro provedení oprav a údržby automobilů potřeba. Z tohoto skladu jsou pak materiály odebírány jednotlivými mechaniky pro doplnění jejich příručního skladu u pracovního místa. Jde například o spojovací materiál, palivové hadičky v metráži, univerzální vlnovce výfuků, spony, příchytky, dále pracovní a ochranné pomůcky, jako jsou nitrilové rukavice, pracovní rukavice, štíty, brýle, čisticí prostředky aj., dále také provozní kapaliny, jako jsou koncentráty nebo směsi kapaliny do ostřikovačů, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny apod. Některé provozní kapaliny vyžadují specifické protipožární podmínky, například hořlaviny typu ředitel a autolaků.
 • Sklad maziv v autodílně slouží k dlouhodobému skladování maziv používaných v rámci péče o vozidlo, které jsou coby provozní kapaliny legislativně vymezeny jako nebezpečné kapaliny se specifickými požadavkami na jejich skladování. Jde například o motorové oleje, převodové oleje, plastická maziva apod. Z tohoto skladu jsou pak materiály odebírány jednotlivými mechaniky pro doplnění jejich příručního skladu u pracovního místa. 
 • Sklad paliv v autodílně slouží k uskladnění benzinu a nafty, a to paliva vyčerpaného z vozidel tam, kde to povaha opravy vozidla vyžadovala (například úkony na palivové nádrži), nebo paliva nového určeného pro dotankování do opravovaného vozidla. 
 • Sklad náhradních dílů v autodílně slouží dlouhodobému skladování obrátkových náhradních dílů. V případě autorizovaného servisu jsou skladovány také náhradní díly předepsané automobilkou, se kterou má servis smlouvu o autorizovaném zastoupení.  Neobrátkové díly jsou objednávány ad hoc a skladovány pouze krátkodobě. 
 • Sklad autobaterií v autodílně slouží k dlouhodobému skladování autobaterií. 
 • Sklad pneumatik v autodílně slouží k dlouhodobému skladování pneumatik nebo celých kol zákazníků, kteří si za poplatek pronajímají službu úschovy pneumatik v průběhu ročních sezón. 
 • Pohotovostní sklad v autodílně slouží k uskladnění částí vozidel, která jsou v autodílně opravována, například uskladnění krytů motoru, částí karosérie, autosedaček nebo palubních desek, pokud jejich vymontování oprava vozidla vyžaduje.
 • Sklad odpadů a sklad nebezpečných odpadů v autodílně slouží k legislativně vymezenému nakládání s odpady, které autodílna produkuje.

Kompresorovna 

Kompresorovna je servisním prostorem autodílny, ve kterém je umístěn kompresor a odkud vychází rozvody stlačeného vzduchu po celé autodílně k jednotlivým pracovním stanovištím.

Mycí stanoviště 

Mycí stanoviště je servisním prostorem autodílny určeným pro mytí interiéru nebo exteriéru vozidel. Mycí stanoviště je samostatně stojící myčka automobilů, které může být umístěna vně autodílny nebo v samostatném boxu uvnitř autodílny. 

Odstavné parkoviště autodílny

Odstavné parkoviště autodílny slouží ke krátkodobému odstavení čekajících nebo již opravených vozidel. Na odstavné parkoviště ukládají zaměstnanci servisu vozidla, která byla přejata k opravě od zákazníka a u nichž se čeká na dokončení diagnostiky závady, nebo u nichž byla závada již diagnostikována a vozidla čekají na opravu v autodílně (čeká se například na dodání potřebných náhradních dílů nebo materiálu nebo se čeká na uvolnění servisního místa na zdviži), nebo vozidla, která již byla opravena a čekají na převzetí zákazníkem. 

Součástí odstavného parkoviště musí být prostor pro vykládku a nakládku nepojízdných vozidel dopravených odtahovou službou.

Zákaznická zóna autodílny

Zákaznická zóna autodílny je vedlejším prostorem autodílny, který slouží ke kontaktu se zákazníkem, a to při přejímce vozidla k opravě nebo údržbě i při čekání na dokončení opravy nebo údržby vozidla. Součástí zákaznické zóny autodílny je přijímací kancelář, prodejní prostory, čekárna, WC pro zákazníky, místo přejímky vozidla a parkoviště pro návštěvníky.

Přijímací kancelář autodílny

Přijímací kancelář autodílny je prostorem pro zákazníky, ve kterém probíhají smluvní a administrativní úkony mezi zákazníkem a zaměstnancem servisu, většinou přejímacím technikem. Přijímací kancelář je hlavním prostorem pro uvítání zákazníka, který do autodílny vchází. Stavebně je oddělen od samotné pracovní a servisní zóny autodílny.

Prodejní prostory autodílny

Součástí zákaznické zóny mohou v autodílně být samostatné prodejní prostory. Prodejní prostory mohou mít podobu samostatného showroomu, zpravidla je ale prodejní prezentaci vyhrazena část přijímací kanceláře.

Firma, která v autodílně provozuje svoje podnikání, tak může zákazníkům a návštěvníkům představit doplňkový prodej zboží, které s provozem a údržbou automobilů souvisejí. Typicky to mohou být autobaterie, stěrače, provozní kapaliny a náplně, aditiva, vůně do auta apod.

Čekárna pro zákazníky autodílny

Čekárna autodílny je prostorem pro zákazníky, kde mohou trávit čas v době, kdy je jejich vozidlo servisováno v autodílně. Zpravidla má podobu lounge s občerstvením, ve které je pro zákazníky k dispozici posezení a občerstvení. Součástí je také vstup na WC.

WC pro zákazníky

Samostatné WC pro zákazníky je nadstandardním prostorem autodílny, který poskytuje komfort těm, kteří v čekárně čekají na dokončení prací na jejich vozidle. WC zákazníků je odděleno od zázemí zaměstnanců.

Vyhrazené místo pro přejímku vozidla

V rámci zákaznické zóny je v autodílně vyhrazeno místo, které slouží pro přejímku vozidlo k opravě a k předání opraveného vozidla zpět zákazníkovi. Ačkoliv může jít o prostor vně budovy, zpravidla je pro tyto úkony vyhrazeno jedno vnitřní stání osazené zdviží tak, aby přijímací technik mohl zkontrolovat celé vozidlo.

Parkoviště pro zákazníky a návštěvníky

Vně budovy autodílny jsou pak k dispozici vyhrazená parkovací stání sloužící pro odstavení vozidla před přejímkou, pro odstavení doprovodného vozidla nebo pro parkování návštěv a zákazníků. 

Na rozdíl odstavného parkoviště servisní zóny je parkoviště vyhrazené pro návštěvníky a zákazníky otevřené a volně přístupné. Počítá se s krátkodobým užitím parkovacího místa.

Zaměstnanecká zóna autodílny

Zaměstnanecká zóna autodílny je doplňkovým prostorem autodílny, který slouží jako zázemí pro zaměstnance firmy, která v prostoru autodílny provozuje autoservis nebo autoopravnu. Součástí zaměstnanecké zóny autodílny je šatna pro zaměstnance, jídelna s kuchyňkou, sprcha a WC. Součástí zaměstnanecké zóny jsou vyhrazená parkovací stání pro zaměstnance.

Vybavení autodílny

Autodílna, která slouží jako prostor pro poskytování služeb autoservisu, má obvykle specifické vybavení a zařízení, které umožňují poskytování služeb spojených s údržbou a opravami automobilů.

Základní vybavení autodílny, bez ohledu na rozsah poskytovaných prací, tvoří zvedací zařízení na auta, stůl s pracovní deskou (jinak také ponk), nářadí pro automechaniky uložené v pojízdném dílenském vozíku, kompresor s rozvodem vzduchu a sada pneumatického nářadí, diagnostické přístroje, dílenský nábytek s úložnými prostory.

Šíře vybavení autodílny se odvíjí od poskytovaných služeb, velikosti provozu a investic provozovatele. Nejrozsáhleji jsou vybavené autodílny velkých servisů s širokou paletou poskytovaných služeb, které investují do nákupu a obnovy vybavení. Nejméně jsou vybavené autodílny malých autoopraven s omezenou šíří poskytovaných služeb, které dále neinvestují do nákupu a obnovy vybavení.

Šíře vybavení autodílny podle služby, velikosti a investic

Vybavení autodílny se odvíjí od tří dimenzí:

 1. Vybavení autodílny se odvíjí od rozsahu služeb, které servis poskytuje.
 2. Vybavení autodílny se odvíjí od velikosti servisu.
 3. Vybavení autodílny se odvíjí od výše investic servisu do vybavení.

Nejrozsáhleji jsou vybavené autodílny velkých servisů s širokou paletou poskytovaných služeb, které investují do nákupu a obnovy vybavení. 

Nejméně jsou vybavené autodílny malých autoopraven s omezenou šíří poskytovaných služeb, které dále neinvestují do nákupu a obnovy vybavení.

Vybavení specializovaného servisu vozidel

Specifickou třídou servisů jsou servisy specializované na dílčí opravárenské nebo údržbové práce. Takové autodílny mohou být nadstandardně vybaveny pro danou specializaci, přičemž taková výbava může převyšovat finančně i svými schopnostmi výbavu velkých autoservisů. V takovém případě je ale autodílna zaměřena jen na tuto specializaci a postrádá vybavení pro provedení jiných opravárenských nebo údržbových prací na vozidlech.

Jak se liší autodílna od dílny všeobecné? 

Na rozdíl od dílny má prostor autodílny následující specifika, vyplývající z provádění oprav, údržby a servisování automobilů. 

 • Velikost autodílny musí splňovat prostorové potřeby pro manipulaci s automobily a umístění vozidla na pracovní stání. Podlahová plocha autodílny závisí na počtu pracovních stání. 
 • Osvětlení autodílny musí splňovat světelné potřeby pro práci při opravě a údržbě vozidel přistavených na pracovní stání. Kromě pevného osvětlení je autodílna vybavena také příručními lampami automechnika.
 • Konstrukce podlahy musí být přizpůsobena zátěži a pojezdu automobilů po ploše.

Jaká vrata mají být na vjezdu do autodílny?

Počet vjezdových vrat je volen tak, aby odpovídal počtu vjezdových vnitřních komunikací obsluhujících jednotlivá pracovní stání. Umístění vjezdových vrat odpovídá konstrukci budovy autodílny, manipulovatelnosti s vozidly při vjezdu a výjezdu z a do budovy autodílny, pohodlnosti vjíždění na jednotlivá pracovní stání.

Z jakého materiálu má být podlaha v autodílně?

Podlaha autodílny musí odpovídat zvýšeným nárokům na únosnost a odolnost. Podlahy autodílen jsou tvořeny vysoce odolnými, neklouzavými a nemastícími se materiály. 

Jaký je rozdíl mezi autodílnou a autoservisem nebo autoopravnou?

Autodílna je označení pro prostor, ve kterém je provozován servis a údržba vozidel. Autoservis a autoopravna jsou provozy, které mají formu právnické nebo fyzické osoby podnikající na živnostenský list. 

Rozdíl mezi autoservisem a autoopravnou spočívá ve velikosti, vybavení a šíři zaměření oprav a údržby vozidel. 

Může existovat autoservis bez autodílny?

Ano, některé dílčí služby související s opravou a údržbou auta mohou odborně vyškolení zaměstnanci, živnostníci nebo podnikatelé poskytovat také mimo prostor autodílny, tzn. například v místě nehody nebo v místě bydliště zákazníka.

Pro poskytnutí kompletní šíře služeb v oblasti údržby a oprav automobilů je nezbytné provozovat autoservis nebo autoopravnu v prostorech autodílny, která je vybavena příslušným dílenským vybavením, zejména zdvižemi.